Historie 1988-2010 – Van der Boog & Van den Bosch

//Historie 1988-2010 – Van der Boog & Van den Bosch
Historie 1988-2010 – Van der Boog & Van den Bosch2019-12-11T10:57:07+00:00

Opvolging

In 1975 kwam Peter (zoon van Piet) van de Middelbare tuinbouwschool in Aalsmeer af en ging bij de zaak werken. Vrij kort daarna kreeg Henk (zijn oom) hartklachten en moest rustiger aan gaan doen. Dat leek tijdelijk, maar bleek toch een blijvend probleem te worden.
Inmiddels had zich bij Piet ook een schoonzoon aangediend. Dat was Henk van der Boog die al gauw daarna bij de zaak kwam werken. Hij was een zoon van een groentekweker uit Katwijk aan den Rijn en kende dus de klappen van de zweep in de tuinderij.
Als derde van de jongere generatie verscheen vervolgens Bernard, zoon van Henk, midden jaren ’80 op het bedrijf.
Oplossingen voor bedrijfsopvolging werden echter uitgesteld door planologische omstandigheden, waardoor de toekomst van de hoofdvestiging aan de Katwijkerweg onzeker werd.

Kas slopen 1982.

Dat kwam onder andere doordat dat de buurman (van Delft, bijgenaamd De Keul) zijn kwekerij aan de westkant verkocht aan een bouwbedrijf en de gemeente toestemming gaf om pal op de kassen (binnen 8 meter !) huizen neer te zetten. Tot de Raad van State aan toe hebben ze gevochten om dat te voorkomen, maar is uiteindelijk mislukt doordat een advocaat van de provincie een smerig trucje uithaalde.
Peter: “En toen overleed in mei 1987 mijn vader nogal plotseling op 61-jarige leeftijd”.
En zo ontstond een situatie met twee firmanten, een weduwe en één overblijvende met lichte hartklachten die al jaren rustiger aan deed en een groot deel van de verantwoording voor het bedrijf aan zijn overleden broer had over gelaten.

Henk van der Boog vertelt: “Na het overlijden van mijn schoonvader hebben we toen in overleg met Peters oom Henk besloten dat hij uit de firma zou stappen en dat Peter en ik de zaak onder een andere naam zouden gaan voort zetten. Wij hebben toen het roer omgegooid en de grote diversiteit aan gewassen flink terug gedrongen door de minder renderende geleidelijk aan te schrappen.

Daar zijn we tot een jaar of vier geleden mee door blijven gaan. Toen waren alleen nog Celosia ( hanenkammen ) en Matricaria over. Vervolgens zijn we ook gestopt met de snijproductie van Celosia omdat dat slecht te combineren viel met de veredelingsactiviteiten in dat gewas. We liepen tegen problemen aan met kruisbestuiving en overdracht van insecten e.d. vanuit de productie naar de selectiekas en vise versa.

De laatste kas aan de Katwijkerweg in Rijnsburg.

En dit zijn opa en oma in de jaren dertig voor de eerste tulpenbroeikas.

Ondertussen waren we ook verhuisd naar het tuinbouwgebied “De Zijlhoek” in Valkenburg waar we een groter kassenbedrijf hebben gebouwd dan we in Rijnsburg hadden. Om die reden hebben we de teelt van buitenbloemen ook afgestoten. Als productiebedrijf van snijbloemen hebben wij ons nu voor 100 procent gespecialiseerd in de jaarrondteelt van Matricaria (moederkruid). Met als gunstig neveneffect dat we nu ook in staat zijn om de experimentele Celosia’s goed te isoleren voor selectie en zaadteelten”.

En zo rust het bedrijf nu op twee poten, het snijbloemenbedrijf en de wereldwijd opererende dochteronderneming Celex. Over de historie van dat bedrijf is meer te lezen in het artikel over innovaties. Inmiddels heeft de vijfde generatie zich aangediend in 2002, Leon van der Boog. Hij draait al volop mee en is inmiddels ook volledig opgeleid als plantenveredelaar, waardoor de toekomst ook op dat gebied is veiliggesteld.

We hebben bijgedragen aan de oprichting van MPS en waren wereldwijd één van de eerste producenten die mee gingen doen aan “Fair Flowers & Fair Plants (F.F.P.). We zijn de trotse houders van de drie certificaten MPS – A, MPS – SQ en (door beide) F.F.P. en dat voor onze beide bedrijven. We vechten voor een gezond milieu in een duurzame wereld. En zijn daardoor ook gerechtigd om het logo van MVO Nederland te voeren.

Daarnaast zijn we ook actief deelnemer aan Web Of trust en vechten zo actief mee voor een duurzaam en veilig(er) internet. Met onze kennis op dat gebied houden we onze websites up-to-date en interessant. Ook op het internet willen we duurzaamheid uitstralen en Peter heeft zelfs een eigen (Engelstalige) website over internetveiligheid. Zie >> > website.

Op naar de volgende 100 jaar

=====================================================

1e Naschrift van de “historie” per februari 2011: Inmiddels heeft er opnieuw één van de vijfde generatie zich aangediend, zijnde Pieter van den Bosch. Hij is er per 1 februari bijgekomen en ook een liefhebber van bloemen en planten. De twee jongeren kunnen het prima vinden en dus zijn we nu een echt familiebedrijf.

2e Naschrift van de “historie” per Maart 2013 : Helaas heeft Leon ons na 11 jaar verlaten. Een groot bedrijf in de veredeling van groentegewassen had hem een mooie baan aangeboden. Na enige twijfel wat daarmee te doen heeft hij toch besloten om die baan aan te nemen.

Maar dat is geen reden om achterover te gaan leunen, we gaan gewoon door !

3e Naschrift van de “historie” per December 2019 : Op 1 Oktober 2019 heeft dochteronderneming Celex haar veredelingsactiviteiten verkocht aan PanAmericanSeed, onderdeel van de Amerikaanse Ball Horticultural Company.

Naar pagina’s Innovaties